Skip to content

KPJM

KPJM merupakan perspektif penghitungan alokasi anggaran output kegiatan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Pendekatan KPJM dimaksudkan sebagai jaminan penyediaan anggaran kegiatan.

Sebelum TA 2019 proses perhitungan KPJM dilakukan melalui Aplikasi KPJM.

TA 2019 fungsi KPJM diintegrasikan ke sistem SatuDJA.

TA 2020 fungsi KPJM diintegrasikan ke sistem SAKTI dan luaran laporan KPJM tersedia pada SatuDJA berupa Laporan Utama KPJM.

Berikut antarmuka Laporan Utama pada modul KPJM:

Ref - ssb

Keterangan:
  1. Pilihan Kementerian/Lembaga
  2. Pilihan Laporan KPJM

Klik pilihan Kementerian/Lembaga, pilih Kementerian/Lembaga.

Ref - ssb

Klik pilihan jenis laporan pada Laporan KPJM.

Ref - ssb

Luaran laporan sesuai pilihan jenis laporan akan ditampilkan.

Ref - ssb

Keterangan:
  1. Luaran Laporan KPJM
  2. Pilihan Cetak: Printer, Pdf, Word, Excel

Klik pilihan Cetak untuk menghasilkan luaran laporan sesuai pilihan.

Back to top